De största problemen med kostscheman

Kost, Avsnitt 96, ,

Fat burning meal plan. Det låter väl bra... ja men det köper ja! ... Nej, STOP och belägg! Kostscheman funkar inte på så många plan så vi rekommenderar verkligen ingen att köpa ett kostschema om man inte har koll på hur man ska anpassa det efter sig själv. Och har man koll så behöver man inte lägga pengar på ett kostschema från första början.

Detta är vårt andra avsnitt där vi totalsågar kostscheman och hänvisar till något som fungerar i längden: att höja sin kunskapsnivå om kroppen, om kost och träning.

--

Tidsstämplar

0:00 Intro och hur vi ska fira 100 avsnitt

3:27 Om kostscheman och vad exakt vi är emot när det kommer till dessa

8:19 Du lär dig inget av att följa ett kostschema, även om du “gör allt rätt”

15:12 Kostscheman ute på marknaden är sällan optimala sett till individens preferenser och näring

20:49 Kostscheman är oflexibla

25:54 Kostscheman funkar med din hjärna.

27:43 Kostscheman fungerar inte i längden rent fysiskt

38:47 Slutord och outro