Get shit done med rätt setup

Träning, Avsnitt 83, ,

Du har säkert hamnat i situationer i livet då du verkligen vill göra något som sedan bara aldrig blir av. Det kan t ex vara att du vill börja med nån idrott, börja med ett träningsprogram, skriva den där uppsatsen, eller den där boken… you name it!

Många gånger handlar det om att du motarbetar dig själv, att du inte har rätt verktyg och setup för att få saker gjorda.

I detta avsnitt diskuterar vi om allt kring disciplin, motivation, planering, samt rätt rutiner och setup. Om vikten att rigga upp sitt liv på så sätt att saker händer, att shit gets done!

Tidsstämplar

0:00 Intro & käbbel om LA
9:43 Davids konditionsträning blir inte av i LA
11:30 Rutiner och setup är superviktig för att få saker gjorda
16:20 Därför vill du inte bara förlita dig på motivation och disciplin
21:40 Så blir Davids konditionsträning av hemma
29:07 Varför du inte gör det du inte bryr dig om
35:12 När du bör ha disciplin
37:34 Att planera och investera tid i början
41:15 Om vikten att ha kul i det du gör
45:05 Du kan inte ha lätt för alla grejer i ditt liv
50:39 Säg upp Netflix
54:26 Några slutord
56:08 Såhär kan du stötta Smartare Fitness