Kan du optimera din kost och träning utefter menscykeln? Detta säger de senaste rönen

Kost, Träning, Avsnitt 67, ,

Vi viger detta avsnitt till att diskutera om det går och i så fall hur du skulle kunna anpassa och optimera din kost och träning baserat på menstruationscykeln. Frågan är alltså, ska du som har mens äta och träna olika i de olika faserna av cykeln? Få studier har tyvärr gjorts på detta ämne, jämfört med andra ämnen, men nu finns i alla fall en metaanalys, dvs en studie som kombinerar och väger samman tidigare studier med liknande frågeställning.