Om lipödem med dietisten Felix Vikingsson

Hälsa, Kost, Avsnitt 136, ,

Vi kopplade ännu en gång in oss på länk med dietisten Felix Vikingsson, denna gång för att prata om lipödem - en kronisk sjukdom i fettvävnaden som leder till en ansamling av vätska i fettcellerna. Sjukdomen resulterar i att patienten blir större, men det är oftast inte enbart på grund av ett kaloriöverskott.

--

00:00-Introsnack

1:35-Vad är lipödem?

7:15-Hur diagnostiserar man och behandlar lipödem?

17:23-Forskningen inom lipödem har varit sparsam.

25:06-Skillnad mellan lipödem och lymfödem.

31:43-Avslutande och motiverande ord.