Om muskelfibertyper, anabol signalering & muskleproteinsyntes med Sebastian Edman

Hälsa, Avsnitt 129, ,

Vi bjöd in Sebastian Edman som nyligen disputerat på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm inom området fibertyper i skelettmuskler.

Man kan kort sagt säga att killen “skrivit boken” om muskelfibrer. Sebastian gör oss klokare på de olika fibertyperna och vad de har för betydelse och funktion inom idrott och träning.

Mot slutet av podden gå vi även in på ämnet proteinsyntes, proteinintag och anabol signalering. Idag arbetar Sebastian som forskare på Karolinska Institutet.

Länk till Sebastians doktorsavhandling:

Skeletal muscle fiber types in man: With special reference to anabolic signaling and mitochondrial bioenergetics: http://gih.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1711869&dswid=8796

Länk till Sebastians kontaktuppgifter: https://staff.ki.se/people/sebastian-edman