Om viktminskningskulturen inom kraftsporten – med dietisten Malin Björklund

Hälsa, Kost, Viktminskning, Avsnitt 127, ,

Malin Björklund är en nybliven dietist och medförfattare av kandidatuppsatsen Vikten av vikt i kraftsporten - En kvalitativ intervjustudie ur coachers perspektiv. Hon är även svensk mästare i bänkpress. Lyssna på värt mycket givande samtal med Malin som går in på allt från bänkpressteknik, den mörka sidan av viktminskning inför en tävling, anorexi och mycket mer.

Följ Malin på Instagram: https://www.instagram.com/malinxb/

Läs uppsatsen: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1730102/FULLTEXT01.pdf