Problemen med kosttillskott | Miniserie om kosttillskott | Del 1

Kosttillskott, Avsnitt 187, ,

Ett avsnitt om alla möjliga problem med kosttillskottsmarknaden så som den ser ut idag. Vi pratar om konsumenternas okunskap och om deras övertro på BS-produkter. Men vi pratar också om tillverkarnas olika kreativa och sluga sätt att lura stackars konsumeter som så gärna vill tro att de är skyddade.

0:00 Intro

4:30 Folk med en övertro på kosttillskott

13:02 Folk som är rädda för kosttillskott

17:06 Kosttillskott utan belägg säljs in som magi

21:35 Proprietary blends & doseringar utan uppbackning i forskning

28:47 Fusk... utspädning, amino spiking & utfyllnader

37:42 Marknadsföring som spelar på konsumenternas osäkerheter

48:10 Avslutning