Ska jag deffa eller bulka?

Kost, Avsnitt 82, ,

Deff vs bulk! Den eviga frågan när folk börjar sin träningsresa. Svaret på om du ska deffa eller bulka har många nyanser så vi viger detta avsnitt till att diskutera hur man avgör vilken väg som är bäst och i olika fall.

Tidsstämplar

0:00 Intro

1:00 En totalt ointressant diskussion om metallsugrör

2:55 Diskussion om att bygga muskler och bränna fett samtidigt

7:42 Om ditt fokus är att tappa kroppsfett

10:13 När en transformation är hälsosam men går för segt

11:48 Därför vill du inte vara ute i extremerna

13:40 Fördelarna med att vara i kaloriöverskott för träning och återhämtning

16:32 Deffa eller bulka? Din värderingar avgör i första hand

20:17 Deffa eller bulka? Din nuvarande kroppskomposition kan vägleda dig

27:45 Hur tar man reda på sin fettprocent?

30:34 Fortsättning av diskussion om deff vs bulk

33:23 Så fort kan du gå upp i vikt när du bulkar

35:39 De flesta kommer gynnas av att tappa fett först, i alla fall psykologiskt

38:20 Fokusera på en sak i taget, särskilt ju mer avancerad du är

40:57 Några slutord